Seances

Seances zitting of sessie

De afgelopen 10 jaar is het fysiek mediumschap langzaamaan mijn leven binnengekomen. Eerst doordat ik seances bijwoonde met fantastische fysiek mediums, maar ook de andere kant heb ervaren en kritisch bleef en zelfs teleurgesteld raakte. Op de pagina over fysiek mediumschap leg ik uit wat deze vorm van mediumschap inhoudt. Een woord "Seance” is afkomstig uit het Frans en betekent in feite: Zitting of sessie.

In 1848 waren het de Fox zussen uit Amerika die publieke seances hielden nadat ze erachter kwamen te kunnen communiceren met de Spirituele Wereld door klopgeluiden. Zij speelden een uitermate belangrijk rol in de start van het Moderne Spiritualisme. In het midden van 1800 werden seances traditioneel gehouden met een circle gevormd door mensen die bij elkaar kwamen en zaten voor de Spirituele Wereld, zodat communicatie en manifestatie uiteindelijk kon plaatsvinden. Het medium zat in een kabinet of aan de tafel met de overige zitters.

Veel seances werden in die tijd gehouden in huis, ook wel “home circle” genoemd. Vaak waren het kleine groepen vrienden of familie die samenkwamen. Door zingen, het verhogen van de energie en harmonie en vaak in gedimd licht, kaarslicht of donker zat men bij elkaar in de hoop contact te kunnen leggen met de ongeziene wereld. Soms werd duidelijk wie in de groep het medium was en werd dat betreffende medium door de Spirituele Wereld verder ontwikkeld.

Helaas leven we nu in een tijd waarin men nog nauwelijks tijd vrijmaakt voor eigen ontwikkeling en het zitten voor de Spirituele Wereld, laat staan dat men tijd kan en wil investeren in de ontwikkeling van een ander fysiek medium. Ik heb het voorrecht dat ik wel een toegewijde en fantastische groep mensen om mij heen heb, The Phoenix Circle (was tot voor kort: Circle of Life) . Al jaren komen wij wekelijks samen voor de ontwikkeling van fysiek mediumschap en wat een prachtige weg zijn wij ingeslagen met elkaar en de Spirituele Wereld!

In 2018 startten wij met zogenaamde gast circles, 1 x per maand op de donderdagavond naast de reguliere circle avonden die niet open zijn voor gasten. Wanneer de Spirituele Wereld dit aangeeft, zal er op uitnodiging mogelijkheid zijn een seance bij te wonen. Dit zal in 2019 nog zeker niet elke maand het geval zijn maar incidenteel plaatsvinden. Zo zijn er 4 gastcircles gepland voor 2019 welke speciaal voor een goed doel worden georganiseerd. De Spirituele Wereld is leidend en bepalend hierin. Dit heeft ook alles te maken met mijn veiligheid omdat fysiek mediumschap niet zonder risico is voor het medium. De gastcircles zullen allen plaatsvinden in onze eigen seanceruimte van de home circle. Tevens geef ik op bepaalde Zwanenhof weken waarop dit gepast is en de Spirituele Wereld dit aangeeft, experimentele seances en zal op een te organiseren Circle dag ook een seance gehouden worden. De experimentele seances op Zwanenhof weken zullen zoveel mogelijk gehouden worden in de grote publieke seance ruimte. (zie foto)

Wij hopen in de verdere toekomst als Circle de realiteit van het leven na dit leven op grotere schaal via het fysiek mediumschap te kunnen laten ervaren en delen met deze wereld, want het is de meest prachtige vorm van mediumschap in mijn optiek en dichter bij de Spirituele Wereld dan door fysiek mediumschap kun je niet komen.

CRKBO

nicole de haas

Nieuwsbrief

Lid van Snu

Mediumschap Nicole de Haas

Contact

Nicole de Haas
Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen (Zwanenhof)

T. 06-18 34 84 30
E. info@nicoledehaas.nl