Ontwikkelingsroutes

Kort erkend beroepsonderwijs

Sinds augustus 2015 is het Centrum voor Mediumschap en Healing erkend als instelling voor kort beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Het Centrum voor Mediumschap en Healing voldoet daaraan en beoogt de gewenste kwaliteit in onderwijs en aanbod hoog te houden.

Visie Centrum voor Mediumschap en Healing

Mijn visie op het mediumschap en de ontwikkeling hiervan is de afgelopen jaren door de vele ervaringen die ik in het werken met studenten en de Spirituele Wereld heb opgedaan gevormd en daar past de structuur die ik tot nog toe heb gehandhaafd niet meer bij. Mediumschap is een staat van zijn, niet een staat van doen. Er is geen docent die je kan leren een medium te worden. Dat kan alleen de Spirituele Wereld en als docent kan ik je helpen, begeleiden in dit proces door je een veilige omgeving te bieden waarin je mag ontplooien en jouw talenten en mogelijkheden mag aanboren en ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling staat bij mij hoog in het vaandel en je hoeft zeker niet de ambitie te hebben medium te willen worden om te starten met een van de ontwikkelingsroutes. Welke weg je ook gaat en waar je ziel ook om vraagt, het zal je zeker dichter bij jezelf brengen als mens. En dat is het grootste cadeau dat we onszelf kunnen geven!

Ontwikkelingsroute Mediumschap

Het Centrum voor Mediumschap en Healing biedt mensen de mogelijkheid hun mediamieke en intuïtieve gaven op verantwoorde en intensieve wijze te ontdekken en ontwikkelen. Tot 2018 is er de mogelijkheid geweest dit te doen in een 3 jarig traject. Echter, er start dit jaar geen nieuwe eerstejaarsgroep omdat het een andere vorm en inhoud gaat krijgen. Wel zullen de lopende groepen gewoon kunnen afronden in de huidige structuur.

Vanaf 2019 zal er een nieuwe vorm aangeboden worden voor diegenen die het mediumschap willen ontwikkelen en ontdekken, maar als mens willen groeien in eigen spiritualiteit en persoonlijkheid en met behoud van jouw uniekheid in je mediumschap. We zijn allemaal anders en ontwikkelen anders. Daar wil ik als docent rekening mee houden zodat jij in je ontwikkeling zo optimaal mogelijk tot bloei komt. Ontwikkeling van je mediumschap gaat hand in hand met persoonlijke ontwikkeling. Dat is maar goed ook, want in dit vak wordt er van je verwacht dat je stevig met beide benen op de grond staat en onder soms lastige omstandigheden stabiel kunt zijn. Je hebt met emoties te maken van mensen die bij je komen, maar ook emoties uit de spirituele wereld hebben invloed op je.

Daarnaast wil ik in het ontwikkelingsproces onderscheid maken en mensen behalve technieken in het mediumschap, ook een stukje psychologie, filosofie en ethiek meegeven. In Nederland is het helaas nog steeds zo dat mensen zomaar een bordje medium op de deur kunnen hangen en dat vind ik een kwalijke zaak. Er zijn in Nederland enkele gecertificeerde docenten verbonden aan het Arthur Findlay College en de kwaliteit van mediumschap in Nederland is nog te weinig gezien de toenemende behoefte aan goed mediumschap in ons land. Je hoeft geen ervaring te hebben om te kunnen starten hiermee. In het ontwikkelingsproces bij mij zul je een stevige basis kunnen creëren in je mediumschap van waaruit je verder kunt groeien. Immers, als medium ben je nooit uitgeleerd! Ook als je niet de ambitie hebt om medium te willen worden, dan kan je ontwikkeling in het mediumschap je helpen dichter bij jezelf te komen, aangezien mediumschap hand in hand gaat met persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkelingsroute Healing

Sinds 2016 is er de mogelijkheid om binnen het Centrum voor Mediumschap en Healing een intensief programma te volgen op het gebied van Healing Mediumschap. Het programma is in 2018 opgedeeld in 6 themadagen en daarnaast is er een verplichte week op gebied van healing in de Zwanenhof als onderdeel van deze opleiding. Aan het einde van deze opleiding wordt er een assessment afgenomen met je. Dit onderdeel bestaat uit een kort interview en een praktijkdeel waarbij je healing geeft aan derden.

Healing is een ander aspect binnen het mediumschap en ontwikkelen van je mediumschap kost tijd, zo ook voor healing als je dit gedegen en verantwoordelijk wil uitdragen. Net als in de huidige 3 jarige Intensieve Training Mediumschap die het Centrum voor Mediumschap en Healing aanbiedt, is ook in deze training een dag opgenomen waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Vanaf 2019 zal ook de ontwikkelingsroute voor healing een andere vorm krijgen, waardoor de kwaliteit in healing, jouw kracht en talent als healer meer in unieke vorm tot expressie mag komen binnen de healing structuur zoals we die kennen in Healing Mediumschap. De mogelijkheid tot certificering zal blijven bestaan.

Ontwikkelingsroute Trance

In 2018 zijn er twee trance ontwikkelingsgroepen van start gegaan voor mensen die al wat ervaring hebben in het mediumschap en of (trance) healing. Deze ontwikkelingsroute biedt je de mogelijkheid onder mijn begeleiding te ontwikkelen op dit gebied waarbij de focus ligt op verkenning en verdieping van trance staten, kennis opdoen van de staten van bewustzijn, veel praktische oefeningen en ervaring opdoen in verschillende omstandigheden op gebied van trance speaking. In 2019 zal er een nieuwe groep van start gaan.

Ontwikkelingsroute Circle / Trance en Fysiek mediumschap

Ik ben in 2017 begonnen met het aanbieden van Circle dagen en dat bleek een groot succes. Indien je zelf een Circle hebt, individuele handvatten nodig hebt of graag wil dat ik met je meekijk in je proces en daarin kan adviseren, dan kun je met mij contact opnemen. Uiteraard is het altijd de Spirituele Wereld die we dienen te volgen, zij zijn leidend, maar ik weet als geen ander dat het proces tot aan het moment dat de Spirituele Wereld in staat is goed die leiding te nemen, een lastig en ingewikkeld en soms ook eenzaam proces kan zijn. Onze taak is om zoveel mogelijk barrières weg te nemen voor hen zodat zij de Circle goed kunnen helpen ontwikkelen. Ik kijk hierin graag met je mee!

CRKBO

nicole de haas

Nieuwsbrief

Lid van Snu

Mediumschap Nicole de Haas

Contact

Nicole de Haas
Prinsenkampsweg 30
7605 CV Almelo

T. 06-18 34 84 30
E. info@nicoledehaas.nl