Mediumschap en training

Spirituele ontwikkeling

Ik heb in mijn leven heel veel intuïtief aangevoeld en was als kind al gevoelig. Nadat ik in aanraking kwam met diverse vormen van energetisch werk, kwam mijn spirituele ontwikkeling in een stroomversnelling. In die periode kwam ik erachter dat ik soms boodschappen doorkreeg vanuit de spirituele wereld. Echt actief deed ik daar op dat moment niets mee. Kort nadat ik gestart was als natuurgeneeskundig therapeut, werd ik me er steeds meer van bewust dat ik contact kon leggen met mensen uit de spirituele wereld. Daarop besloot ik trainingen te gaan volgen op het gebied van mediumschap. Ik heb de 3-jarige opleiding aan de Academie voor mediumschap afgerond. Doel van deze opleiding is om mensen in Nederland die aanleg hebben om mediumschap als beroep te gaan uitoefenen, een niveau van training aan te bieden dat hoog genoeg is om toegelaten te worden tot Engelse SNU training and awards - Certificaten. SNU betekent: Spiritualists National Union. De Engelse SNU -training and awards - opleiding is een professionele opleiding, die een standaard neerzet welke Europees erkend is, -en een norm gaat worden binnen de E.E.G.-, en berust op een lange traditie en deskundigheid. Ze is daarmee uniek in de wereld, omdat ze daadwerkelijk opleidingen verzorgt tot medium met hoge, maar gerechtvaardigde eisen. Eisen die noodzakelijk zijn, gezien de importantie van dit vak. Daarnaast heb ik zeer regelmatig en intensief het Arthur Findlay College te Stansted bezocht voor training.

Ik ben blij dat ik deze intensieve opleiding heb gedaan, vervolgens de docentopleiding in Engeland succesvol heb afgerond en inmiddels volledig bevoegd docent ben aan het Arthur Findlay College in Stansted ben, omdat het werken als medium een zeer grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Je helpt enerzijds mensen die met hun problemen bij je komen, en anderzijds sta je met je andere been in die subtiele, spirituele wereld om de energie dáár tot in detail juist te interpreteren. Als je als medium niet hoogstaand getraind bent, kunnen er onjuistheden verteld worden en daarmee kan je schade toebrengen aan mensen en kunnen er beslissingen genomen worden door mensen die niet in hun belang zijn. Sinds oktober 2008 ben ik lid van de Spiritualists National Union in Engeland en in augustus 2012 ben ik gecertificeerd als medium volgens de normen van de Spiritualist National Union in Engeland voor demonstratie mediumschap en openbaar spreken.

Spiritualists' National Union

snu logo

Arthur Findlay College

findlay college